ติดต่อสอบถาม (Contact Us)


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารนราธิวาส (อาคาร 2)
125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

   : 074 200 328 , 074 200 338-40


FAX. 074 425 467 , 074 598 089


   : HU HR FC